Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Formació

Realitzem capacitacions i guies pedagògiques per a professionals, tècnics i per a les pròpies comunitats beneficiades.

 

Metodologia:

1. Classes magistrals amb formació teòrica contrastada científicament a partir d’investigacions, amb el suport de bibliografia actualitzada i normalment complementada amb produccions audiovisuals diverses.

2. Ús de dinàmiques participatives i/o formacions tècniques, aplicant el coneixement a casos quotidians.

3. Tractament de diverses temàtiques com: Edu-comunicació, Comunicació per al Canvi Social, Vídeo participatiu, Comunicació Intercultural, Mestres empoderades.

4. A més a més, dissenyem guies pedagògiques que complementen la informació subministrada i serveixen per continuar o replicar la formació.