Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Formació i Assessoria

Som un col·lectiu professional que compta amb una àmplia trajectòria en la diagnosi, la planificació, la implementació i avaluació de programes d’actuació amb diversos públics. També desenvolupem processos concrets dins d’un projecte, o accions puntuals emmarcades en un programa global més ampli.

Treballem amb administracions públiques, organitzacions privades i del tercer sector. En àrees de gestió com cultura, joventut, promoció de la gent gran, interculturalitat, acció comunitària, gènere, serveis socials, educació, etc. I en diferents àmbits territorials: nacional, comarcal, municipal, o bé a un districte o barri concret.

Assessories

– Plans d’actuació estratègica: Treballem en la consultoria de projectes a punt de néixer o en procés de desenvolupament. Col·laborem en la redacció i prospecció de projectes participatius que utilitzen la COMUNICACIÓ i la CREACIÓ ARTÍSTICA com a eines educatives.

– Campanyes de comunicació i promoció: Engeguem campanyes de COMUNICACIÓ PARTICIPATIVA i promoció de la CIUTADANIA ACTIVA. Dissenyem des de la imatge i logos associats al projecte, com processos de sensibilització de grups, productes audiovisuals i màrqueting de continguts: bloc, xarxes socials, etc.

– Continguts transmèdia: Assessorem equips creatius i tècnics en l’elaboració de guions educatius i culturals multipantalles. Treballem els àmbits de la salut, el racisme i l’edatisme. Amb perspectiva de gènere i dins el marc teòric que ofereix l’Edutainment.

Formacions

– Formació d’equips tècnics, administratius i educatius en COMUNICACIÓ INTERSECCIONAL i perspectiva de Gènere.

– Capacitació en escriptura i gestió de projectes en EDUCOMUNICACIÓ, que involucren la COMUNICACIÓ i la CREACIÓ ARTÍSTICA en el procés educatiu.

– Creació de PROJECTES AUDIOVISUALS vinculats a processos associatius, comunitaris, d’educació formal o d’educació social.

Projectes de formació a educadores i estratègies de Comunicació Participativa