Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Sensibilització

Reflexionem i debatem amb un grup específic sobre temes d’interès, a partir de la lectura crítica de mitjans de comunicació, la posada en escena i la socialització.

 

Metodologia:

1. Entrevistes inicials: Per a conèixer imaginaris, estereotips i prejudicis de les/els participants sobre la temàtica específica que es vol treballar.

2. Taller per a reconèixer que tots i totes tenim imaginaris reduccionistes. Exercicis amb fotografies i teatre per conèixer els prejudicis i estereotips que tenim sobre la temàtica concreta.

3. Taller de crítica mediàtica per a analitzar els discursos de la publicitat, el cinema i la televisió en els diferents formats, entenent el poder que els atorguem en la construcció de realitats.

4. Taller de reflexió per a conèixer la veu de relats independents provinents de les comunitats protagonistes, en oposició als discursos hegemònics dels grans mitjans de comunicació.

5. Taller de televisió participativa per a posar-nos en la pell de l’altre.

6. Entrevistes finals que mostren allò après.

7. Videoprocés: Gravació de totes les etapes per a la presentació del vídeo-procés que permetrà exposar i reflexionar sobre allò que ha succeït.

8. Difusió dels resultats a les xarxes socials.