Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Essència

L'essència és el conjunt de característiques necessàries i imprescindibles perquè alguna cosa o algú sigui el que és. A elParlante ja són molts anys creient en la comunicació dialògica i l'educació transformadora. Treballem en el disseny, implementació i avaluació d'accions comunicatives que impliquen diàleg, l'entesa i l'acord raonat, en oposició a les accions monològiques que busquen la consecució dels resultats, sovint en contra de la voluntat de l'altre.
Treballem en el que alguns teòrics anomenen Comunicació Alternativa pel Canvi Social. Una funció essencial inherent a la naturalesa humana, un procés de participació mitjançant el qual dos o més éssers humans intercanvien i comparteixen experiències, coneixements i sentiments, fins i tot a distància i a través de mitjans artificials. També creiem en l'educació. En l'educació de la qual parlava Gabriel García Márquez (1994): "Una educació, del bressol a la tomba, constant i reflexiva, que ens inspiri a una nova forma de pensar i ens animi a descobrir qui som en una societat que vulgui més per a si mateixa.”  Creiem, a més, en l'educació permanent, que posa l'accent en la persona i en el procés. En un sistema que privilegia les relacions entre educadors, estudiants i el context sociocultural, una educació per a la llibertat. És en el model Educomunicatiu on pensem que podem construir camins de diàleg entre les comunitats que participen en els nostres projectes. Així, el que volem, és proposar estratègies, formes, mètodes i mesures per desenvolupar un projecte que millori els encreuaments, les trobades i el diàleg entre les persones. Per aconseguir-ho, creiem imprescindible l'ús de la tecnologia al ciberespai, al barri i / o a l’aula educativa. Posem l'accent en el contingut i les emocions més que en els avenços tecnològics. Encara que no és el nostre únic públic, tenim un interès especial en els joves.

Nosaltres i les nostres propostes són properes a les noves sensibilitats dels nadius digitals, que creixen en un món global. El nostre esforç apunta a privilegiar les seves veus, reconèixer les seves múltiples identitats, compartir les seves necessitats, en funció dels seus interessos i contribucions. És la idea que l'educació és un procés humanista i alliberador en el qual els i les educands estan revelant el món i es comprometen amb la seva transformació. (Freire, 1975) Gràcies per la companyia. Nosaltres, per descomptat, esperem comptar amb vosaltres, amb més i més parlants que ens ajudin en la construcció de la nostra pròpia veu ... i a fer-li ressò.

CREIEM EN UN SISTEMA QUE PRIVILEGIÏ LES RELACIONS ENTRE EDUCADORS, ESTUDIANTS I EL CONTEXT SOCIOCULTURAL, UNA EDUCACIÓ PER A LA LLIBERTAT.