Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Essència

Treballem en el que alguns teòrics han anomenat Comunicació Alternativa pel Canvi Social. Una funció essencial inherent a la naturalesa humana, un procés de participació mitjançant el qual dos o més éssers humans intercanvien i comparteixen experiències, coneixements i sentiments, fins i tot a distància i a través de mitjans artificials.

També creiem en l'educació. En l'educació de la qual parlava Gabriel García Márquez (1994): "Una educació, del bressol a la tomba, constant i reflexiva, que ens inspiri a una nova forma de pensar i ens animi a descobrir qui som en una societat que vulgui més per a si mateixa”. Creiem en l'educació permanent, que posa l'accent en la persona i en el procés. Un sistema que privilegia les relacions entre educadors, estudiants i el context sociocultural, una educació per a la llibertat.

És llavors en el model edu-comunicatiu on pensem que podem construir camins de diàleg entre les comunitats que participen en els nostres projectes. Així, el que volem és proposar estratègies, formes, mètodes i mesures per desenvolupar un projecte que millori els encreuaments, les trobades i el diàleg entre les persones. Per aconseguir-ho, creiem imprescindible l'ús de tecnologia en el ciberespai, al barri i / o en el saló de classes. Sempre posant l'accent en el contingut i les emocions més que en els avenços tecnològics, tot això per a la construcció d'una ciutadania activa.

CREIEM EN UN SISTEMA QUE PRIVILEGIÏ LES RELACIONS ENTRE EDUCADORS, ESTUDIANTS I EL CONTEXT SOCIOCULTURAL, UNA EDUCACIÓ PER A LA LLIBERTAT.