Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Hi ha projectes que, pel seu caràcter únic i irrepetible, són inclassificables, i no per això són menys importants.

En elParlante treballem productes a mida, depenent de les necessitats d'una entitat, institució o col·lectiu de treball en concret.

Podem generar i registrar experiments socials, fem tutorials, vídeo-cartes i vídeo experimental. I també creem peces úniques de documental social o vídeo participatiu.

Tenim experiència produint material de promoció com podcasts i continguts de màrqueting, o bé enregistrant processos o esdeveniments educatius, socials i culturals.