Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

En elParlante produïm continguts audiovisuals basats en conceptes, abans que en trucatges efectistes. Aquests vídeos ofereixen serveis, sistematitzar processos, compartir experiències, demostrar coneixement i generar empatia entre els públics estratègics de les organitzacions amb les quals treballem.

Creem propostes audiovisuals per al desenvolupament de campanyes de socials i culturals, peces emmarcades dins de projectes més globals. I també tenim projectes creatius propis.

Desenvolupem peces audiovisuals de llarg i curtmetratge, missatges institucionals i espots que representin els valors de les empreses, entitats i col·lectius professionals que ens contracten.