Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Generem espais de creació audiovisual col·lectiva per a desenvolupar projectes que promouen la cultura, la diversitat, l'ocupació, la inclusió i l'acció comunitària, entre d'altres.

La nostra metodologia és coneguda per incorporar l'ús del vídeo, la fotografia, la ràdio, el teatre social o l'animació, com a eines per a facilitar els processos participatius. Els tallers estan dissenyats des d'una perspectiva interseccional, amb temàtiques com la diversitat d'origen, sexe i gènere, el feminisme, la discapacitat o les relacions intergeneracionals i sexe-afectives.

L'objectiu és crear un producte audiovisual i un documental del procés que siguin presentats pel mateix grup de treball davant la seva comunitat més propera.  

CATÀLEG DE TALLERS DE COCREACIÓ

FEM CINEMA
 
   
   
Procés de creació participativa per a desmuntar prejudicis i estereotips sobre les diferents
diversitats: cultural, sexual, religiosa, de classe, de gènere, física o intel·lectual. Espais que
estimulen el treball en equip, la corresponsabilitat i la creativitat, que parlen el llenguatge
dels i les participants, i que, alhora, es converteixen en escenaris per a l'apoderament.
*Aquests tallers inclouen una avaluació i la presentació dels resultats en
un esdeveniment realitzat amb la seva comunitat més propera.

PORTEM L'AUDIOVISUAL A LA TEVA ENTITAT!

TRIA UN DELS TALLERS DEL CATÀLEG