Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Generem espais de creació audiovisual col·lectiva per a desenvolupar projectes que promouen la cultura, la diversitat, l'ocupació, la inclusió i l'acció comunitària, entre d'altres.

Metodologia:

La nostra metodologia és coneguda per incorporar l'ús del vídeo, la fotografia, la ràdio, el teatre social o l'animació, com a eines per a facilitar els processos participatius.

Els continguts dels nostres tallers estan dissenyats des d'una perspectiva interseccional, que inclou eixos temàtics com la diversitat d'origen, sexe i gènere, el feminisme, la discapacitat o les relacions intergeneracionals i sexe-afectives.

L'objectiu final és crear un producte audiovisual que pugui ser presentat pel grup de treball, en aules de classe, biblioteques, centres cívics i places, així com en festivals, concursos, mitjans de comunicació, webs i xarxes socials.

Tot el procés de treball és registrat i compartit també durant la socialització dels resultats.