Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Cocreació Audiovisual

Generem espais de cocreació i vídeo participatiu, a partir de l’ús de l'audiovisual, l’animació, la fotografia, la ràdio i/o el teatre. Els resultats d’aquestes creacions i els vídeos que enregistren els processos són presentats pels seus propis realitzadors, a escoles, biblioteques, teatres, centres cívics i places, així com a festivals, mitjans de comunicació. Tenim una metodologia pròpia que adaptem a les necessitats del territori i al grup amb el qual estem treballant, siguin joves, persones grans, grups intergeneracionals o amb diversitat funcional o psíquica.

 

Metodologia:

1. Dinàmiques de coneixement i confiança basades en exercicis de teatre.

2. Activitats per a la reflexió i debat a partir de fotografies i experiències pròpies.

3. Anàlisi de mites que circulen en els mitjans de comunicació i altres formats audiovisuals.

4. Formació en llenguatge audiovisual i guió cinematogràfic.

5. Càsting, preproducció i assajos.

6. Rodatges.

7. Edició, musicalització, exportació.

8. Gravació de totes les etapes per a la presentació de vídeo-procés que permetrà exposar i reflexionar sobre què ha succeït.

9. Difusió dels resultats durant un esdeveniment públic que es promou a través del butlletí, el blog i les xarxes socials d'elParlante.

10. Avaluació del projecte, dels seus resultats i la seva continuïtat a llarg termini.