Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Sensibilització

Fem processos de sensibilització per a grups des d'una perspectiva interseccional per a tractar temes com la interculturalitat, el racisme, l'edatisme, el feminisme i la diversitat de gènere, entre d'altres.

Treballem el pensament crític partir de l'anàlisi dels continguts audiovisuals que es mouen als mitjans de comunicació, les xarxes socials i altres plataformes d'entreteniment.

Els tallers estan adreçats a joves, adults, persones grans i grups intergeneracionals. També fem sensibilització per a personal educatiu, tècnic, famílies, AMPAS, etc. També fem formacions puntuals, dins de programes més amplis, com campanyes promoció social i cultural.

Metodologia:

1. Entrevistes inicials: Per a conèixer imaginaris, estereotips i prejudicis de les/els participants sobre la temàtica específica que es vol treballar.

2. Taller per a reconèixer que tots i totes tenim imaginaris reduccionistes. Exercicis amb fotografies i teatre per conèixer els prejudicis i estereotips que tenim sobre la temàtica concreta.

3. Taller de crítica mediàtica per a analitzar els discursos de la publicitat, el cinema i la televisió en els diferents formats, entenent el poder que els atorguem en la construcció de realitats.

4. Taller de reflexió per a conèixer la veu de relats independents provinents de les comunitats protagonistes, en oposició als discursos hegemònics dels grans mitjans de comunicació.

5. Taller de televisió participativa per a posar-nos en la pell de l’altre.

6. Entrevistes finals que mostren el que han après.

7. Presentació vídeo-procés: Després de la gravació de totes les etapes del procés, fem una presentació del vídeo amb els continguts treballats.

8. Difusió en xarxes socials i creació de continguts per al bloc.