Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Implementem processos de sensibilització per a grups, des d'una perspectiva interseccional, per a tractar temes com la interculturalitat, el racisme, l'edatisme, el feminisme i la diversitat de gènere, entre d'altres.

Metodologia:

La nostra metodologia inclou l'ús d'entrevistes a les persones participants i el registre audiovisual de les sessions.

Enfortim el pensament crític del grup a partir de l'anàlisi de continguts audiovisuals, que s'emeten als mitjans de comunicació tradicional, o que es pengen a les xarxes socials i altres plataformes d'entreteniment.

Els tallers estan adreçats a joves, adults, persones grans i grups intergeneracionals. Fem sensibilització per a personal educatiu, tècnic, famílies, AMPAS, etc. Treballem en entorns educatius, socials i culturals.

També fem sensibilitzacions dins de programes més amplis, com a campanyes de promoció social i cultural.