Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ

Contribuir amb la promoció de la ciutadania activa i la construcció d’una societat més i millor educada i comunicada, a través del disseny, la implementació i l’avaluació d’estratègies de sensibilització, cocreació, formació i comunicació, recolzades en l’alfabetització transmèdia, l’ús i l’apropiació de tecnologies digitals i l’expressió artística. Desenvolupem les nostres estratègies a través de l’acció comunitària; l’educació formal, no formal i en el lleure; les relacions interculturals i intergeneracionals; la inserció laboral i la salut, entre d’altres.

VISIÓ

Continuar contribuint amb la transformació educativa i social, desenvolupant estratègies cada vegada més sostenibles, dins un sistema escalable, amb major impacte social, i sense perdre de vista el més local i específic de cada grup i context. Pretenem ser reconeguts com una entitat referent en educomunicació per a la ciutadania activa, a Barcelona, Catalunya i Europa i continuar enfortint els nexes de col·laboració amb Llatinoamèrica, i d’altres països del Sud.

VALORS

Els nostres valors són:
-Professionalisme i passió pel que fem
-Creativitat, innovació i proactivitat
-Sensibilitat i compromís social
-Treball en equip i en xarxa amb altres entitats
-Perspectiva intercultural i de gènere
-Perspectiva interseccional compromesa amb la lluita contra tota mena d’opressió i desigualtat per raons de gènere, edat, origen, orientació sexual i/o classe social.