Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Acció Comunicant

by elparlante in Comments: 0

Acció Comunicant és un projecte de comunicació comunitària en els barris de Sant Genís dels Agudells i Navas – La Sagrera.

Proposem crear una sèrie d’accions comunicatives comunitàries elaborades de manera participativa utilitzant la nostra metodologia de l’educomunicació.

#ParlaGran

by elparlante in Comments: 0

#ParlaGran és un espai de comunicació digital on la veu principal la tenen les persones grans. Un espai pel diàleg i la cocreació que durant 30 minuts, les permet acompanyar-se i dialogar sobre temes que les afecta i interessa.

Filminuts

by elparlante in Comments: 0

Filminuts Interculturals és un projecte dut a terme a l’institut Joan Fuster. Els i les alumnes van crear per grups uns filminuts (pel·lícules d’1 minut) sobre temes relacionats amb la interculturalitat.

La formació per crear aquests curts implica el debat sobre conceptes com discriminació, rumors, estereotips, racisme, etc., així com una mini formació en guió, storyboard, enregistrament i edició de vídeo.

Sincronitza’t

by elparlante in Comments: 0

Sincronitza’t és un projecte per a la cocreació i la participació, que recolzant-se en les metodologies del vídeo participatiu, les tecnologies de la informació i comunicació i el teatre social, preten afavorir la vinculació, l’empoderament i el sentit de pertinença d’adolescents nouvinguts, o en procés d’arrelament, al seu nou entorn, contribuent a la seva trajectòria educativa i personal.

Ocupa’tBCN

by elparlante in Comments: 0

Joves en procés d’inserció laboral participen en aquest projecte de cocreació i comunicació estratègica, una formació complementària a tot el treball que hi realitzen. Ocupa’t BCN, proposa la difusió i promoció dels seus sabers i qualitats, i l’enfortiment de les seves xarxes vinculades a la recerca de feina, tot en estreta relació amb el desenvolupament del territori.

Projecte Prisma

by elparlante in Comments: 0

El Projecte Prisma – Navas en Acció és una proposta que busca canviar la imatge de la gent jove del barri. Un espai de comunicació i participació para visibilitzar els temes i interessos de joves i adolescents. Realitzem projectes audiovisuals per promoure l’acció comunitària a través de la trobada, el debat i el diàleg col·lectiu.

Itineràncies Visibles

by elparlante in Comments: 0

Itineràncies visibles és un projecte que tracta de visibilitzar els camins, lluites i motius per migrar, així com les barreres que s’imposen a les persones en aquests trajectes. A partir d’un diàleg intercultural amb persones refugiades i migrades, el grup participant realitza una exposició de fotografia participativa on s’exposen els itineraris dels protagonistes.

La gran gent gran

by elparlante in Comments: 0

Espai per la participació, l’apoderament i el voluntariat de les persones grans a partir de la seva formació en educació mediàtica i tecnològica, amb la finalitat de que puguin sensibilitzar a la ciutadania -especialment a la joventut- sobre les diverses realitats que els afecten a aquesta edat, per promoure un tracte respectuós que millori les seves relacions i la convivència en general.

Desmuntamites

by elparlante in Comments: 0

Desmuntamites és un projecte que fem en els instituts per fomentar el debat i la crítica mediàtica, i establir un diàleg obert amb persones d’origen i expressions artístiques diverses. L’objectiu és realitzar un curtmetratge de ficció que desmonti els estereotips sobre la immigració i la diversitat, establerts per la societat.

Barribook

by elparlante in Comments: 0

Projecte realitzat des del barri El Carmel de Barcelona per a la promoció de la participació ciutadana, la defensa de la diversitat, el diàleg intercultural i la interacció positiva entre joves veïns i veïnes del Districte d’Horta Guinardó, utilitzant l’audiovisual com a eina de recuperació de la memòria històrica, d’apropiació de l’espai públic i d’intercanvi cultural.