Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Professionals per la diversitat

Som un grup de professionals compromeses amb l’entorn i la comunitat, que cooperen i comparteixen coneixements i experiències per a impulsar i acompanyar projectes on es fomenta la igualtat, el reconeixement de la diversitat, el diàleg i el coneixement. La perspectiva decolonial i de gènere són les nostres eines i la convivència intercultural el nostre horitzó.