Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

#ParlaGran és un espai de comunicació digital on la veu principal la tenen les persones grans. Un espai pel diàleg i la cocreació que durant 30 minuts, les permet acompanyar-se i dialogar sobre temes que les afecta i interessa.