Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Campanya Sóc Gran i què?

Projecte de l’Ajuntament de Barcelona que busca trencar els estereotips i prejudicis que existeixen sobre la gent gran. elParlante va treballar en la campanya de comunicació i dinamització social del projecte, des de la creació de la imatge, logotip, dossiers de premsa i espots publicitaris, fins a la realització de tallers de sensibilització sobre edatisme i mitjans de comunicació.