Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Creació Audiovisual

elParlante  - Vídeos

En elParlante produïm audiovisuals fonamentats en continguts i conceptes, més que en trucatges efectistes. Aquests vídeos serveixen per oferir serveis, sistematitzar processos, compartir experiències, demostrar coneixement i generar empatia entre els públics estratègics de les organitzacions que els encarreguen.