Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

Transparència

El 2009 neix elParlante com a entitat a Barcelona, amb l'objectiu de dissenyar, implementar i avaluar estratègies d’educació + comunicació per promoure la ciutadania activa. Inspirats en tot el treball teòric i metodològic nascut a Amèrica Llatina, que vincula la participació, la comunicació i l’educació popular amb la transformació social.

 

elParlante - Missió,VisióiValors

Amb aquest ideari hem creat els fonaments de la nostra activitat educomunicativa, manifesta en:

- Una MISSIÓ, VISIÓ I VALORS clars per a l'equip i davant dels beneficiaris dels nostres projectes

- Les MEMÒRIES dels projectes realitzats i del seu impacte

- El BALANÇ de la nostra activitat econòmica

- Els ESTATUTS de l'entitat

- L'ACTA FUNDACIONAL