+34 665 31 64 88

DIES CLAU

4 dies presencials a Barcelona

ESPAI FORMATIU

Divendres 15 d’octubre

17h – 20h

Presentació de la formació

Entrega de materials

ESPAI FORMATIU

Dissabte 20 de novembre

10h – 13h

Formació: Teories i pràctiques + debat sobre diàlegs

Creació de grups

ESPAI ASSESSOR

Dissabte 4 de desembre

10h – 13h

Assessoria dels projectes

ESPAI ASSESSOR

Divendres 17 de desembre

*10h – 13h

Presentació i defensa dels projectes

*A definir hora

24 hores online

espai formatiu

Divendres 15 d’octubre – Divendres 3 de desembre

Formació autònoma online

amb seguiment

espai assessor

Dissabte 4 de desembre – Divendres 17 de desembre

Feina autònoma online per equips

amb seguiment

Si tens aquests 4 dies disponibles, no ho dubtis

El certificat de participació en aquesta formació serà lliurat per l’Associació Cultural elParlante, amb el suport del grup de recerca en Joventut, Societat i Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Per a la seva consecució és imprescindible haver participat en almenys el 80% de l’espai formatiu i calculat en unes 44 hores de continguts. Per demostrar el seu aprofitament, és important respondre a les preguntes que acompanyen cada conversa.

METODOLOGIA

El programa de la formació es divideix en dos espais interdependents.

Espai formatiu:

En diàleg amb destacats/des acadèmics/ques i protagonistes del canvi, coneixerem nombroses teories, enfocaments i experiències.

Amb els/les experts/es explicarem els orígens i l’evolució de la disciplina, al mateix temps que la vincularem amb tota la tradició de la comunicació per al canvi social i el desenvolupament. A més, connectarem aquestes idees amb la perspectiva intercultural i tota la feina i investigació sobre diversitats (de gènere, d’edat, culturals, físiques, ètniques, d’identitat sexual, de classe, etc.) enteses com a eixos transversals fonamentals a considerar tant en l’educació formal com en la no formal.

Amb els/les creadors/es aprofundirem sobre els projectes, compartint els èxits i les dificultats dels mateixos, així com els aprenentatges, les transformacions succeïdes i les metodologies implementades amb les comunitats beneficiàries. Es tracta d’experiències molt diverses, realitzades en diferents parts de món, basades en l’ús del cinema, la dansa, el teatre, la ràdio i els nous mitjans per a treballar amb nens/es, joves, persones grans o comunitats de minories específiques. Experiències que van des de l’educació formal, passant per projectes artístics independents i comunitaris, fins a programes de televisió.

Veurem també als/les acadèmics/ques parlant de projectes i als/les professionals parlant de teories. Per això serveix dialogar!

Aquest espai, basat en diàlegs, podràs gaudir-lo al teu ritme, des de casa, veient-los a YouTube, escoltant-a Spotify i llegint-los en el nostre llibre, que està inclòs en la inscripció.

Espai assessor:

Repartits en grups de 4-5 participants, ens dedicarem a identificar i dissenyar un projecte d’Educomunicació per a la Ciutadania Activa adaptat al nostre espai habitual d’intervenció i tenint en compte les noves circumstàncies sorgides pels efectes de la crisi de la Covid-19.

Aquestes trobades presencials permetran el treball en equip, la socialització amb companys/es del sector i la trobada col·lectiva de solucions pràctiques, viables i sostenibles a les múltiples realitats a les quals l’educomunicació pot ajudar.

Els assessors d’aquests projectes seran Alfredo Cohen d’elParlante, Carme Mayugo de Teleduca i Carol Astudillo de QSL.

Si tens aquests 4 dies disponibles, no ho dubtis

¡Escríbenos!