Educació + comunicació = Educomunicació

Des del 2009, elParlante dissenya, implementa i avalua estratègies que vinculen la comunicació i l’educació per promoure la ciutadania activa. A elParlante sabem que l’educació i la comunicació són dues cares de la mateixa moneda. Que tot procés comunicatiu és un procés educatiu i viceversa. Així, utilitzem la crítica mediàtica, la producció audiovisual comunitària i la gestió cultural participativa per cocrear espais de transformació social.

"Només el diàleg, que implica el pensar crític, és capaç de generar un espai de creació. Sense ell no hi ha comunicació i sense aquesta no hi ha veritable educació."

– Paulo Freire

“La veritable comunicació no comença parlant sinó escoltant.”

– Mario Kaplún

Les vides velles importen

Les vides velles importen

#oldlivesmatter LES VIDES VELLES IMPORTEN, No ens importa anomenar velles a les persones d'avançada edat. A aquestes persones amb les quals fa anys...

read more