Què fem

A elParlante treballem amb administracions públiques, organitzacions privades i entitats del tercer sector, en entorns acadèmics i mitjans de comunicació. Fem projectes des de la diagnosi d’una necessitat concreta fins al disseny de l’estratègia, la seva implementació i avaluació. Tanmateix, realitzem accions concretes dins de campanyes de promoció i propostes més globals.

Sensibilització

Des d’una sèrie de Netflix fins a un influencer de TikTok, passant per un telenotícies, un videoclip, un partit de futbol o un material pornogràfic… tot allò que consumim ens educa en un sentit o un altre.
A partir de la lectura crítica de xarxes socials i tota classe de material audiovisual, revisem juntament amb grups de joves, adults i/o persones grans els imaginaris, estereotips i prejudicis que diferents mitjans de comunicació configuren sobre la realitat.
Les nostres metodologies inclouen debats col·lectius, anàlisis de continguts i dinàmiques lúdiques que permeten reflexionar sempre des d’una perspectiva interseccional i decolonial, tractant temes com la interculturalitat, el classisme, el racisme, l’edatisme, les violències de gènere, la diversitat sexual i afectiva, entre molts altres.
Els tallers poden durar entre 1 i 4 hores i es poden fer tant a centres educatius com fora de les aules.

Cocreació audiovisual

Tant a l’educació formal com a la no-formal, generem espais de creació audiovisual col·lectiva per desenvolupar projectes que promouen la cultura, la diversitat, l’ocupació i la inclusió, entre d’altres.
La nostra metodologia incorpora l’ús del vídeo, fotografia, ràdio o teatre com a eines per facilitar els processos participatius. Els tallers estan dissenyats des d’una perspectiva interseccional, tenint en compte les diversitats d’origen, sexe i gènere, així com les formes en què s’exerceix el poder dins del grup i en la societat. Hem treballat amb joves, nens/es i persones grans, així com amb dones víctimes de la violència, camperols, persones amb síndrome de down, entre molts d’altres.
El resultat és un producte audiovisual que es comparteix amb la comunitat i amb mitjans digitals. Quan aquests processos de cocreació se sostenen en el temps —com en el cas de Ciutat Esperança— permeten l’apoderament dels participants i una major capacitat per expressar les seves emocions, per autoorganitzar-se i vincular-se amb el territori.

Gestió cultural Comunitària

Entenent que tota activitat o projecte cultural implica processos de comunicació i educació, proposem maneres més participatives de gestionar la cultura, entenent els públics com a ciutadans actius i crítics davant del que consumeixen.
A la gestió cultural comunitària utilitzem l’art, la música, les cultures populars, el patrimoni i la creativitat, com a elements essencials de les accions. Plantegem mètodes de treball a partir de processos de protagonisme col·lectiu, incentivant la democratització en la generació, circulació, consum i accés horitzontal a la cultura. Així, mitjançant diverses iniciatives, visibilitzem els territoris, propiciant diàlegs per construir sentiments de pertinença, autoestima i autosuficiència a la comunitat.
El Festival de Cinema la GRAN pantalla, primer en el seu gènere, pensat amb i per a les persones grans des del 2019, el cicle Pantalla Barcelona, que gestionem per a l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, amb més de 120 projeccions a l’any i la iniciativa Acció Comunicant desenvolupada en dos barris amb persones joves i grans, en són tres mostres. Estem convençuts que la cultura comunica, educa i transforma.

Formació i assessories

Les nostres formacions i assessories estan adreçades a professionals del sector educatiu, social, cultural i artístic. També tècnics i tècniques de les administracions públiques que treballen en el disseny i desenvolupament de projectes comunitaris o participatius.
Des d’un programa de televisió o campanya de comunicació fins a una intervenció de salut comunitària. Des de la conceptualització fins al pressupost, la nostra àmplia trajectòria en la planificació, la implementació i l’avaluació de programes d’actuació amb diversos públics, ens permet acompanyar tota mena de projectes d’intervenció sociocultural de principi a fi.
Podem abordar diferents àmbits territorials, des d’iniciatives a escala nacional, comarcal o municipal que busquen tenir més abast i cobertura, fins a accions més concretes que es poden desenvolupar en un barri específic o una aula de classes.
Així com cada any duem a terme la Formació en Educomunciació: art, cultura i acció comunitària, també hem dissenyat formacions i assessories específiques per a diferents àrees de les administracions locals: joventut, persones grans, interculturalitat, serveis socials, cultura i salut, sempre posant la perspectiva interseccional, la comunicació i l’educació, al centre de les propostes.