En temps de crisi no només econòmica si no sobretot política, moral i social, on l’individualisme pren un protagonisme gairebé hegemònic, sorgeixen organitzacions formades per persones o col·lectius que detecten en la interdisciplinarietat i la interconnexió d’interessos una font fructífera de saber i de treball.

Amb aquesta i altres premisses al cap, com per exemple posar en pràctica la democràcia radical, elParlante ha estat part des del seu naixement del Col·lectiu I+, un grup de professionals compromesos amb l’entorn i la comunitat. Un col·lectiu en el que es comparteixen coneixements i experiències per a impulsar i acompanyar projectes de foment de la interculturalitat, la igualtat, el reconeixement de la diversitat, el diàleg, el coneixement mutu, la perspectiva decolonial i de gènere.

En el Col·lectiu I+ podem assumir la totalitat d’un projecte social, des de la formulació de la idea inicial, passant per la realització d’un diagnòstic i el disseny del programa d’actuació, fins a l’execució i l’avaluació final. A més a més, podem assumir parts concretes d’un projecte més ampli. Tal com fem des d’elParlante, al Col·lectiu I+ tenim un especial interès en la feina per/amb ajuntaments, adaptant-nos a qualsevol d’aquestes àrees: cultura, joventut, educació, promoció econòmica, serveis socials, etc.

Els serveis del Col·lectiu I+ es poden agrupar en cinc grans àrees: planificació estratègica, programes d’actuació, consultoria i formació. Des d’elParlante, tot i que hem aportat dedicació en la planificació estratègica, consultoria i formació, destaquem dins el grup per les nostres estratègies d’intervenció educomunicatives així com pel disseny, implementació i avaluació de plans de comunicació. Aquests plans, en general, impliquen un estudi de les necessitats comunicatives del projecte, el disseny d’una imatge d’aquest i la posterior elaboració i difusió d’elements comunicatius: web, vídeo, editorial, xarxes socials. De fet, ha estat elParlante l’encarregat de dissenyar la imatge, el web i el vídeo de presentació del Col·lectiu I+

Addicionalment a elParlante, el Col·lectiu I+ està format per entitats i professionals d’experiència reconeguda en les àrees d’ acció comunitària, educació, comunicació i investigació, com són el Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEA), La Xixa Teatre, QSL Serveis Culturals, Brigitte Vasallo, Carolina Astudillo y Rafa Besolí (aquí trobareu els seus perfils)

Quan a elParlante celebràvem un any de vida, algú ens va dir: “Qui fa un any i ho celebra, és perquè pot cumplir-ne 100”. Així doncs enhorabona a tot l’equip. Ens sentim molt orgullosos d’aquesta família que és innovació, inclusió, intel·ligència, inventiva, intuïció, integració, inversió, invenció, inquietud, integritat, inspiració, intensitat, interculturalitat, intergeneracionalitat, independència, il·lusió, incentiu, intel·ligència i molt molt més!