ciutat esperanza

“Un instant”, realitzat en el marc del projecte Ciutat Esperança, un projecte d’edu-comunicació i sensibilització que, basat en la utilització dels mitjans de comunicació, promou la participació activa dels i les adolescents i joves. Enguany hem treballat l’àmbit de salut, en concret, en la seva educació sexual i reproductiva.

En aquest quarta temporada s’ha reflexionat sobre la complexitat de l’embaràs adolescent i els seus impactes i s’han qüestionat els estereotips més clàssics dels rols de la noia i el noi en les relacions sexe afectives, un imaginari que prové en gran mesura dels mitjans de comunicació: sobretot en les ficcions i publicitat. Web: http://ciutat-esperanca.elparlante.es/

El projecte Barcelona Zoom Festival vol donar suport a iniciatives i activitats que milloren les competències i la participació del jovent i que alhora sensibilitzen el seu entorn, a partir de reflectir i expressar la seva realitat, incrementant la seva visibilitat. Això ha suposat una motivació per a participar ja que el fet que sigui una iniciativa en la que es valora el procés de treball, que la temàtica del curt sigui una realitat del territori, la sensibilització i la participació dels i les joves suposa que compartim valors i ideari propis de l’edu-comunicació i la comunicació pel canvi social, les dues línees principals amb les que treballem.

Festival TanjaZoom

El premi del jurat és la participació de tot el grup de joves en el TanjaZoom, un festival de curtmetratge social que es realitza a Tànger (Marroc) que posa en valor la tasca educativa, social i cultural que realitzen associacions juvenils del barri de Beni Makada.

Ciutat Esperança ha comptat amb la col·laboració del Pla Comunitari Ciutat Meridiana, la Interferència Produccions i amb el suport del Departament d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest premi suposa un reconeixement als i les joves i adolescents la tasca realitzada, així que gràcies a totes les persones que ho heu fet possible!