Per: Alfredo Cohen

 

L’emoció és l’impuls que indueix a l’acció. Tothom sap que actualment el vídeo és el format per excel·lència per a transmetre emocions. Diàriament es veuen 3.000 milions de vídeos a Youtube i la mateixa quantitat es penja a Facebook cada mes. És necessari connectar-se amb les noves sensibilitats, els nous llenguatges i els nous temps de les i els ciutadanes i ciutadans. Les organitzacions o persones que no entenguin aquest canvi de paradigma, romandran fora.

A elParlante entenem que aquest tipus de narracions permeten explicar històries i, encara més important, que aquells que les produeixen se’ls tingui en consideració. Per a Rodríguez (2010), explicar un relat propi permet el reconeixement i per això ajuda a construir el que som, és a dir, ajuda a tenir-nos i que ens tinguin en compte.  Independentment de si ets un col·lectiu, una empresa o un/a ciutadà/ana, explicar per ser reconeguts no és un tema menor en un món globalitzat i a la vegada fragmentat.

 

En aquest sentit, a elParlante fem dos tipus de vídeo:

 

  1. El vídeo participatiu com a resultat dels nostres projectes de co-creació en el que un grup de persones és sensibilitzat i motivat a crear una peça de manera col·lectiva que generi reflexió/crítica/diàleg sobre una temàtica social que els sigui significativa. Els vídeos resultants d’aquest procés serviran com a material pedagògic per a que els mateixos realitzadors i realitzadores (joves, persones grans, dones, estudiants, professors…) puguin sensibilitzar a les comunitats a què pertanyen.

 

“(el vídeo) pressiona, incita, sedueix a aquell que l’utilitza per emprendre processos de creació simbòlica. Quan tens un micròfon a la mà o es mira per una càmera de vídeo, la mateixa tecnologia incita a dirigir el micròfon cap a l’entorn, a mirar el món a través del visor de la càmera. La tecnologia mateixa ens converteix en artesans de sons i imatges, de productes simbòlics i és precisament aquí on poden sorgir altres maneres de veure l’entorn i imaginar el futur. És a dir, és a través de la reconfiguració dels signes des d’on es generen imaginaris col·lectius, versions alternatives de territori i noves utopies per a modelar el futur”. (Clemencia Rodríguez, 2011: 46)

 

Aquest és un exemple dels múltiples projectes de vídeo participatiu realitzats per elParlante. Barribook TV, realitzat al 2012 al Districte d’Horta-Guinardó

  1.  Per la seva banda, el vídeo d’interès social és un producte audiovisual on el guió està construït per l’equip creatiu de elParlante juntament amb entitats, fundacions, associacions, empreses, cooperatives, col·lectius o professionals que necessiten explicar, mostrar o vendre productes, serveis o idees amb interès social. Tot i que l’estètica i la pulcritud són importants, més que els trucatges efectistes, ens interessa explicar bé les històries i explicar continguts que d’altra manera podrien semblar poc interessants. Hem realitzat una gran quantitat de vídeos que han servit per a sistematitzar activitats com conferències, obres de teatre o exposicions, sensibilitzar sobre algun tema específic, realitzar una convocatòria, incrementar la participació de persones afins o aconseguir recolzament per a projectes concrets.

 

Aquest és un exemple d’un vídeo realitzat per a la Fundació Educativa FEDAC.

A través de diferents projectes, hem observat que l’audiovisual ens pot ajudar a teixir noves realitats per a exposar la nostra veu pròpia i així, construir una ciutadania activa al mateix temps que arribem a més i més gent.

 

Si t’agradaria fer un vídeo participatiu o d’interès social per a tu o la teva empresa/organització, no dubtis a contactar-nos.