+34 665 31 64 88

Formació en Educomunicació

Art, cultura i acció comunitària

Projectes participatius amb vídeo, fotografia, podcast i intel·ligència artificial

Curs 2023 (6a edició)

Modalitat: Presencial (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)

Activitat reconeguda pel Departament d’Educació. En aquest cas la persona participant, haurà de sol·licitar el reconeixement individual del certificat al propi Departament.

Idioma: Castellà i català

Duració: Del 30 de setembre al 16 de desembre de 2023

Preu: 90€* (inclou el llibre). *10% de descompte abans del 30 d’agost

Matrícula: Oberta fins al 20 de setembre

Data d’inauguració: Dissabte 30 de setembre de 2023

*Col·legiats/des del CEESC, treballadors/es i empreses associades a l’ACELLEC disposaran d’un 50% de descompte del preu del curs.

Tens preguntes? Escriu-nos.

PRESENTACIÓ

La FORMACIÓ EN EDUCOMUNICACIÓ – ART, CULTURA I ACCIÓ COMUNITÀRIA és un espai formatiu i d’intercanvi per a professionals interessats/des en àrees de l’educació, la comunicació, l’art comunitari i la transformació social.

És una formació teoricopràctica impulsada per l’Associació Cultural elParlante en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra, basada en 29 diàlegs amb experts/es que treballen l’educomunicació des de l’acadèmia i les pràctiques al terreny.

OBJECTIUS

• Comprendre l’educomunicació des de la teoria, la investigació i la pràctica.

• Conèixer múltiples experiències d’èxit en el camp de la comunicació en l’àmbit iberoamericà.

• Dissenyar un projecte propi d’educomunicació des de la concepció de la idea fins al desenvolupament del pressupost i cronograma.

• Generar vincles entre els/les diversos professionals participants.

ANTECEDENTS

La sisena edició de la formació en Educomunicació – Art, cultura i acció comunitària és un espai de formació teòrica i pràctica, dissenyat per l’Associació Cultural elParlante, entitat amb més de 14 anys d’experiència en el disseny, execució i avaluació d’estratègies de comunicació i educació per al canvi social, amb perspectiva interseccional.

La formació té com a antecedents la Trobada Internacional de Comunicació Participativa organitzada en col·laboració amb la Universidad del Norte i el Museo del Caribe a Colòmbia el 2013, la participació a l’Escola d’Estiu de la Diputació de Barcelona el 2018, i les edicions del seminari coorganitzat amb Teleduca, en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra i l’Ajuntament de Barcelona, el 2017 i 2019. També es va dur a terme una edició 100% online durant la pandèmia de la Covid el 2020, i una edició semipresencial durant el 2021.

Aquesta sisena edició es du a terme de manera presencial a les aules de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Pla d’estudis /
Horaris

Ubicació: Universitat Pompeu Fabra – Campus Ciutadella (Carrer de Ramon Trias Fargas, 25, 27, 08005 Barcelona)
Dissabte 30/09/2023 (9 – 13h):
 • Teories i pràctiques de l’educomunicació per PhD. Alfredo Cohen (elParlante) i PhD. Carme Mayugo (Teleduca).
 • Lliurament de materials en diferents formats: vídeos, llibre, podcast. Explicació de les tasques 1, 2 i 3.
(13 – 14h): Aperitiu I NETWORKING

Divendres 3/11/2023 (16 – 19h): 
 • Propostes de projectes individuals o en grup.
 • Debat sobre els diàlegs educomunicatius disponibles als materials.
 • Disseny de projectes: idees, objectius, estratègia, cronograma, finançament.
 • Eines i documents útils: Model de proposta de projecte i mapa de l’empatia.

Treball individual o en grup fora de l’aula: Ideació dels projectes personals.

Dissabte 18/11/2023 (9 – 13h):
 • Roda de presentació dels projectes personals.
 • Feedback i comentaris per part dels companys/es i assessors/es experts/es.

Treball individual o en grup fora de l’aula: Millora i desenvolupament dels projectes personals.

Divendres 1/12/2023 (16 – 19h):

“Aprendre fent” amb un taller participatiu. A escollir entre:

 • Taller pràctic de fotografia participativa.
 • Taller pràctic de podcast participatiu.
Dissabte 16/12/2023 (9 – 13h):
 • Presentació dels resultats del taller pràctic.
 • Pitching presentació dels projectes personals.
 • Masterclass de tancament amb un convidat especial.
ONLINE (24 hores): DEL 30 DE SETEMBRE AL 16 DE DESEMBRE DE 2023.
 • Revisió de diàlegs amb convidats/des especials, de manera autònoma online per YouTube, Spotify o el llibre + Tasca 1.
 • Ideació i desenvolupament dels projectes educomunicatius + Tasques 2 i 3.

METODOLOGIA

El programa de la formació es divideix en tres espais interdependents.

Espai formatiu:

A partir dels diàlegs amb destacats i destacades acadèmiques i protagonistes del canvi social, coneixerem diversos enfocaments i experiències.

Amb els experts i expertes explicarem els orígens i l’evolució de la disciplina, al mateix temps que la vincularem amb tota la tradició de la comunicació per al canvi social i el desenvolupament. A més, connectarem aquestes idees amb la perspectiva intercultural i tota la feina i investigació sobre diversitats (de gènere, d’edat, culturals, físiques, ètniques, d’identitat sexual, de classe, etc.) enteses com a eixos transversals fonamentals a considerar tant en l’educació formal com en la no formal.

Amb els i les creadores aprofundirem sobre els projectes, compartint els èxits i les dificultats dels mateixos, així com els aprenentatges, les transformacions succeïdes i les metodologies implementades amb les comunitats beneficiàries. Es tracta d’experiències molt diverses, realitzades en diferents parts del món, basades en l’ús del cinema, la dansa, el teatre, la ràdio, els nous mitjans i, ara també, la intel·ligència artificial per a treballar amb infants, joves, persones grans o comunitats de minories específiques. Experiències que van des de l’educació formal, passant per projectes artístics independents i comunitaris, fins a programes de televisió.

Veurem també als i a les acadèmiques parlant de projectes i als/les professionals parlant de teories. Per això serveix dialogar!

Podràs gaudir aquest espai al teu ritme, des de casa, veient-los a YouTube, escoltant-a Spotify i llegint-los en el nostre llibre, que està inclòs en la inscripció.

Espai assessor:

Acompanyats per persones expertes assessores, treballarem el disseny d’un projecte amb totes les seves etapes.

A partir de les idees i propostes de projectes de manera individual o en grup, ens dedicarem a identificar i dissenyar un projecte d’educomunicació adaptat al nostre espai habitual d’intervenció.

Aquestes trobades presencials permetran el treball en equip, la socialització amb companys/es del sector i la trobada col·lectiva de solucions pràctiques, viables i sostenibles a les múltiples realitats a les quals l’educomunicació pot ajudar.

Espai pràctic:

“Aprendrem fent” les dinàmiques i necessitats d’un taller participatiu. Es podrà escollir entre el taller de fotografia participativa o el taller de podcast participatiu, que es duran a terme simultàniament.

Es tracta d’una oportunitat per la col·laboració i interacció, així com per entendre les dinàmiques de treball en equip i la resolució de problemes conjunta que es pot donar en un grup. Mitjançant l’ús de tècniques audiovisuals, com són la fotografia i el podcast, aprendrem de manera activa, agafarem idees, i enriquirem els nostres projectes personals a partir d’un espai dinàmic i interactiu.

A qui va dirigit?

A professionals que pretenguin utilitzar la comunicació, l’educació, l’art i/o la cultura per a la transformació social. A persones que vulguin fer innovació social de manera sostenible, eficaç i eficient, mesurant resultats i escalant processos.

Especialment a:

PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ FORMAL:

Directius i professors/es d’escoles, instituts, formació professional i/o universitats públiques o privades que vulguin incorporar la comunicació (especialment audiovisual) a les seves metodologies pedagògiques. I per a:

  • Afavorir l’observació de la realitat i la creativitat.
  • Facilitar la comprensió, l’anàlisi, l’expressivitat.
  • Proporcionar un element de motivació i atractiu per als estudiants.
  • Introduir en l’educació múltiples llenguatges i múltiples alfabetitzacions.
  • Millorar l’eficàcia de les activitats docents
  • Facilitar l’aprenentatge de l’escriptura audiovisual i l’ús crític de les pantalles a l’aula.
  • Potenciar les habilitats mediàtiques i la creativitat
  • Estimular l’ús i accés a bancs de recursos compartits
  • Afavorir la consideració del patrimoni audiovisual
  • Permetre la introducció de criteris de valoració estètics i creatius
  • I molt més.
PROFESSIONALS DE QUALSEVOL ÀMBIT SOCIAL:

Integració social, treball social, psicologia social, ciències polítiques, antropologia, sociologia, humanitats, etc., que vulguin posar l’èmfasi en l’educomunicació per:

  • Fomentar la cocreació dels participants.
  • Generar espais d’informació, expressió, deliberació i consens.
  • Trobar vies de col·laboració amb professionals de diferents enfocaments.
  • Incorporar una mirada interdisciplinària i interseccional als processos.
  • Promoure espais d’empoderament ciutadà.
TÈCNICS/ES I/O DIRECTIUS/VES D’ONGS I ENTITATS DEL TERCER SECTOR:

Caritatives, participatives, de defensa de drets i/o prestadores de serveis que pretenguin fer servir de manera estratègica la comunicació per a:

  • Generar espais de participació coherents amb els temps d’avui
  • Plantejar projectes atractius per als seus públics objectius.
  • Fer que les seves comunitats s’impliquin més en les seves causes.
  • Dissenyar projectes viables, sostenibles i amb impacte social mesurable.
  • Incorporar plans, accions i productes comunicatius que parlin el llenguatge de la gent.
PROFESSIONALS DEL SECTOR PÚBLIC:

D’administracions locals, regionals, nacionals o internacionals de les àrees d’educació, comunicació, cultura, joventut, gènere, diversitat LGTBIQ+, persones grans, serveis socials, acció comunitària, que desitgin fer projectes més participatius, que permetin:

  • Proposar discursos propers a la ciutadania.
  • Dissenyar, executar i avaluar estratègies innovadores de transformació social.
  • Potenciar el treball en xarxa amb les entitats locals, altres administracions i de cara a la ciutadania.
  • Ser útils a les poblacions locals, tenint en compte les seves diversitats, reconeixent les seves necessitats, treballant amb i per a elles.
PROFESSIONALS DEL SECTOR ARTÍSTIC, CULTURAL I COMUNICATIU:

Periodistes, publicistes, gestors/es culturals, editors/es, bibliotecaris, músics, cineastes, que vulguin incorporar processos educatius al seu treball per:

  • Dotar els processos creatius de significació social.
  • Transformar les realitats més properes.
  • Empoderar les poblacions participants.
  • Expandir l’abast, augmentant l’impacte social de les iniciatives.
  • Generar aliances amb diferents actors de la societat civil i institucions.

Docents

Alfredo Cohen, Jair Vega, Ángel Barbas, Joan Ferrés i Prats, Manuel Chaparro, Mònica Figueras, Andrea Lafaurie, Isabel Lema, Rafael Crespo, Carme Mayugo, Carolina Astudillo, Leticia Pipman, Florencia Brizuela, María Ríos, Aïda Torrent, Patricia Rendón, Silvia Cepero, Alirio Gonzalez, Marta Junco, Verónica Boggio, Joel Álvarez, Alejandro Ángel, Dayon Moiz, Judith Muñoz i Omar Rincón.

JUSTIFICACIÓ

L’Associació Cultural elParlante porta més de 14 anys ininterromputs desenvolupant i provant metodologies innovadores en espais destinats a l’art, la cultura, l’educació lliure i la formal per propiciar escenaris d’educació en valors. D’aquesta manera, les nostres eines -amb enfocaments participatius i perspectiva de gènere- han permès treballar amb diferents comunitats (especialment de joves) temàtiques com la interculturalitat, la diversitat de gènere, l’educació sexe-afectiva, l’ocupació, l’acció comunitària, la prevenció del consum d’alcohol i altres drogues, els vincles intergeneracionals, etc.

A partir d’aquesta experiència pràctica i de la formació acadèmica del nostre equip, així com de les xarxes acadèmiques i professionals a què pertanyem, hem desenvolupat des de fa anys formacions per a professors d’instituts, tècnics municipals, periodistes, artistes, treballadors socials i una diversitat d’agents interessats a promoure espais de creació i intervenció des de l’àmbit educatiu i comunicatiu, que fomentin la inclusió social.

El format transmèdia de la formació que inclou la combinació de vídeos, podcast, un llibre i trobades presencials, és a més de pràctic i proper, una possibilitat per a la participació de professionals amb poca disponibilitat de temps.

   El certificat de participació en aquesta formació serà lliurat per l’Associació Cultural elParlante, amb el suport del grup de recerca en Joventut, Societat i Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

   Per a la seva consecució és imprescindible haver participat en almenys el 80% de l’espai formatiu i calculat en unes 44 hores de continguts. Per demostrar el seu aprofitament, és important respondre a les preguntes que acompanyen cada conversa.

   ESTÀS INTERESSAT/DA?

   ¡Escríbenos!