Generaccions

PROJECTES
Descripció

Generaccions és un espai d’interacció positiva entre membres d’un mateix municipi però de diferents generacions. Un lloc per a la trobada, el diàleg i l’acció. Generaccions és una nova manera d’aproximar-nos al barri, de reconèixer-ne la història i els records de les persones que el van construir. Generaccions és un espai lúdic i creatiu, on ens trobem com a ciutadans i ciutadanes d’un mateix lloc per generar nous futurs possibles.

Com va néixer Generaccions? Neix dins del marc d’Implica’t per Sant Josep, una xarxa comunitària que té com a finalitat principal contribuir a la millora de la qualitat de vida de la gent del barri de Sant Josep. Un treball liderat col·lectivament per detectar necessitats socials del territori i arribar a un consens sobre les prioritats i els objectius comuns i articular respostes efectives des de la xarxa veïnal, associacions, entitats i serveis públics del territori.