Itineràncies Visibles

PROJECTES
Descripció

Itineràncies Visibles és un projecte visual educomunicatiu expositiu que se centra en els processos identitaris, el moviment i la conciliació de les persones amb el seu territori. A partir de la implementació de diversos formats creatius, tecnològics i digitals es genera un espai per a la trobada intercultural i intergeneracional; per a la deliberació sobre el que ens uneix i la recuperació de la memòria; i, finalment, per a la cocreació artística, de la mà d’artistes mediadors.