Sóc gran, i què?

PROJECTES
Descripció

Sóc gran, i què? Vol visibilitzar l’existència dels estereotips i les discriminacions per raó d’edat. Fer valer la gran diversitat i pluralitat de persones grans i convidar a fer una reflexió crítica sobre les nostres idees i actituds, revisant i qüestionant els nostres estereotips i prejudicis.

Una iniciativa de sensibilització ciutadana i de transformació de la imatge que la societat té del procés d’envelliment, realitzada des de la veu, l’experiència i el protagonisme de les persones grans mateixes per tal de desconstruir estereotips i els prejudicis amb les persones grans.